SynchronizedReadOnlyCollection<T>.IList.Remove(Object) Yöntem

Tanım

Koleksiyondan belirtilen öğeyi alır.Retrieves the specified element from the collection.

 virtual void System.Collections.IList.Remove(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Remove;
void IList.Remove (object value);
abstract member System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
override this.System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
Sub Remove (value As Object) Implements IList.Remove

Parametreler

value
Object

Koleksiyondan alınacak öğenin sıfır tabanlı dizini.The zero-based index of the element to be retrieved from the collection.

Uygulamalar

Özel durumlar

Öğeler salt okunurdur.Items cannot be removed from a read-only collection.

Açıklamalar

Çağrılırsa bir oluşturur NotSupportedException .Throws a NotSupportedException if called.

Şunlara uygulanır