SynchronizedReadOnlyCollection<T>.IList.RemoveAt(Int32) Yöntem

Tanım

Öğeler salt okunurdur.Items cannot be removed from a read-only collection.

 virtual void System.Collections.IList.RemoveAt(int index) = System::Collections::IList::RemoveAt;
void IList.RemoveAt (int index);
abstract member System.Collections.IList.RemoveAt : int -> unit
override this.System.Collections.IList.RemoveAt : int -> unit
Sub RemoveAt (index As Integer) Implements IList.RemoveAt

Parametreler

index
Int32

Koleksiyondan alınacak öğenin sıfır tabanlı dizini.The zero-based index of the element to be retrieved from the collection.

Uygulamalar

Özel durumlar

Öğeler salt okunurdur.Items cannot be removed from a read-only collection.

Açıklamalar

Çağrılırsa bir oluşturur NotSupportedException .Throws a NotSupportedException if called.

Şunlara uygulanır