ICollection.Count Özellik

Tanım

ICollection içindeki öğe sayısını alır.Gets the number of elements contained in the ICollection.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Özellik Değeri

Int32

ICollection içindeki öğe sayısı.The number of elements contained in the ICollection.

Şunlara uygulanır