IImmutableSet<T>.Union(IEnumerable<T>) Yöntem

Tanım

Geçerli küme ya da belirtilen koleksiyonda bulunan tüm öğeleri içeren yeni bir sabit küme oluşturur.Creates a new immutable set that contains all elements that are present in either the current set or in the specified collection.

public:
 System::Collections::Immutable::IImmutableSet<T> ^ Union(System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ other);
public System.Collections.Immutable.IImmutableSet<T> Union (System.Collections.Generic.IEnumerable<T> other);
abstract member Union : seq<'T> -> System.Collections.Immutable.IImmutableSet<'T>
Public Function Union (other As IEnumerable(Of T)) As IImmutableSet(Of T)

Parametreler

other
IEnumerable<T>

Öğesinden öğe eklenecek koleksiyon.The collection to add elements from.

Döndürülenler

IImmutableSet<T>

Eklenen öğeleri içeren yeni bir sabit küme; ya da tüm öğeler zaten ayarlandıysa, orijinal küme.A new immutable set with the items added; or the original set if all the items were already in the set.

Açıklamalar

İçindeki herhangi bir yinelenen öğe other yok sayılır.Any duplicate elements contained in other are ignored.

Şunlara uygulanır