ImmutableList.ToImmutableList Yöntem

Tanım

Aşırı Yüklemeler

ToImmutableList<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Bir diziyi numaralandırır ve içeriklerinin sabit bir listesini oluşturur.Enumerates a sequence and produces an immutable list of its contents.

ToImmutableList<TSource>(ImmutableList<TSource>.Builder)

Oluşturucunun koleksiyonunun geçerli içeriğinden sabit bir liste oluşturur.Creates an immutable list from the current contents of the builder's collection.

ToImmutableList<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Bir diziyi numaralandırır ve içeriklerinin sabit bir listesini oluşturur.Enumerates a sequence and produces an immutable list of its contents.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Collections::Immutable::ImmutableList<TSource> ^ ToImmutableList(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source);
public static System.Collections.Immutable.ImmutableList<TSource> ToImmutableList<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source);
static member ToImmutableList : seq<'Source> -> System.Collections.Immutable.ImmutableList<'Source>
<Extension()>
Public Function ToImmutableList(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource)) As ImmutableList(Of TSource)

Tür Parametreleri

TSource

Dizideki öğelerin türü.The type of the elements in the sequence.

Parametreler

source
IEnumerable<TSource>

Numaralandırılacak sıra.The sequence to enumerate.

Döndürülenler

ImmutableList<TSource>

Belirtilen dizideki öğeleri içeren sabit bir liste.An immutable list that contains the items in the specified sequence.

Şunlara uygulanır

ToImmutableList<TSource>(ImmutableList<TSource>.Builder)

Oluşturucunun koleksiyonunun geçerli içeriğinden sabit bir liste oluşturur.Creates an immutable list from the current contents of the builder's collection.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Collections::Immutable::ImmutableList<TSource> ^ ToImmutableList(System::Collections::Immutable::ImmutableList<TSource>::Builder ^ builder);
public static System.Collections.Immutable.ImmutableList<TSource> ToImmutableList<TSource> (this System.Collections.Immutable.ImmutableList<TSource>.Builder builder);
static member ToImmutableList : System.Collections.Immutable.ImmutableList<'Source>.Builder -> System.Collections.Immutable.ImmutableList<'Source>
<Extension()>
Public Function ToImmutableList(Of TSource) (builder As ImmutableList(Of TSource).Builder) As ImmutableList(Of TSource)

Tür Parametreleri

TSource

Listedeki öğelerin türü.The type of the elements in the list.

Parametreler

builder
ImmutableList<TSource>.Builder

İçinden sabit listeyi oluşturmak için Oluşturucu.The builder to create the immutable list from.

Döndürülenler

ImmutableList<TSource>

Oluşturucunun koleksiyonundaki geçerli içeriği içeren sabit bir liste.An immutable list that contains the current contents in the builder's collection.

Şunlara uygulanır