ImmutableSortedDictionary<TKey,TValue>.IDictionary.IsFixedSize Özellik

Tanım

Nesnenin sabit boyutta olup olmadığını gösteren bir değer alır IDictionary .Gets a value indicating whether the IDictionary object has a fixed size.

property bool System::Collections::IDictionary::IsFixedSize { bool get(); };
bool System.Collections.IDictionary.IsFixedSize { get; }
member this.System.Collections.IDictionary.IsFixedSize : bool
 ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean Implements IDictionary.IsFixedSize

Özellik Değeri

Boolean

trueIDictionarynesnenin sabit bir boyutu varsa; Aksi takdirde, false .true if the IDictionary object has a fixed size; otherwise, false.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca ImmutableSortedDictionary<TKey,TValue> örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IDictionary .It can be used only when the ImmutableSortedDictionary<TKey,TValue> instance is cast to an IDictionary interface.

Şunlara uygulanır