ImmutableSortedSet<T>.Builder.Add(T) Yöntem

Tanım

Geçerli küme için bir öğe ekler ve öğenin başarıyla eklenip eklenmeyeceğini göstermek için bir değer döndürür.Adds an element to the current set and returns a value to indicate whether the element was successfully added.

public:
 virtual bool Add(T item);
public bool Add (T item);
abstract member Add : 'T -> bool
override this.Add : 'T -> bool
Public Function Add (item As T) As Boolean

Parametreler

item
T

Kümesine eklenecek öğe.The element to add to the set.

Döndürülenler

Boolean

true öğe, kümesine eklenirse; false öğe zaten ayarlandıysatrue if the element is added to the set; false if the element is already in the set

Uygulamalar

Şunlara uygulanır