ImmutableSortedSet<T>.Builder.Count Özellik

Tanım

Sabit sıralanmış küme içindeki öğelerin sayısını alır.Gets the number of elements in the immutable sorted set.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Özellik Değeri

Int32

Bu küme içindeki öğe sayısı.The number of elements in this set.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır