ImmutableSortedSet<T>.Builder.IsProperSupersetOf(IEnumerable<T>) Yöntem

Tanım

Geçerli kümede belirtilen koleksiyonun uygun (katı) bir üst kümesi olup olmadığını belirler.Determines whether the current set is a proper (strict) superset of a specified collection.

public:
 virtual bool IsProperSupersetOf(System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ other);
public bool IsProperSupersetOf (System.Collections.Generic.IEnumerable<T> other);
abstract member IsProperSupersetOf : seq<'T> -> bool
override this.IsProperSupersetOf : seq<'T> -> bool
Public Function IsProperSupersetOf (other As IEnumerable(Of T)) As Boolean

Parametreler

other
IEnumerable<T>

Geçerli küme ile Karşılaştırılacak koleksiyon.The collection to compare to the current set.

Döndürülenler

Boolean

true geçerli küme öğesinin uygun bir üst kümesidir other ; Aksi takdirde, false .true if the current set is a proper superset of other; otherwise, false.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır