ImmutableSortedSet<T>.Builder.Max Özellik

Tanım

Karşılaştırıcı tarafından tanımlanan, sabit sıralanmış küme içindeki maksimum değeri alır.Gets the maximum value in the immutable sorted set, as defined by the comparer.

public:
 property T Max { T get(); };
public T Max { get; }
public T? Max { get; }
member this.Max : 'T
Public ReadOnly Property Max As T

Özellik Değeri

T

Küme içindeki en büyük değer.The maximum value in the set.

Şunlara uygulanır