ImmutableSortedSet<T>.Builder.Min Özellik

Tanım

Karşılaştırıcı tarafından tanımlanan, sabit sıralanmış küme içindeki minimum değeri alır.Gets the minimum value in the immutable sorted set, as defined by the comparer.

public:
 property T Min { T get(); };
public T Min { get; }
public T? Min { get; }
member this.Min : 'T
Public ReadOnly Property Min As T

Özellik Değeri

T

Küme içindeki en küçük değer.The minimum value in the set.

Şunlara uygulanır