ImmutableSortedSet<T>.Builder.Reverse Yöntem

Tanım

Ters sırada sabit sıralanmış küme üzerinde yinelenen bir Numaralandırıcı döndürür.Returns an enumerator that iterates over the immutable sorted set in reverse order.

public:
 System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ Reverse();
public System.Collections.Generic.IEnumerable<T> Reverse ();
member this.Reverse : unit -> seq<'T>
Public Function Reverse () As IEnumerable(Of T)

Döndürülenler

IEnumerable<T>

Küme üzerinde ters sırada yinelenen bir Numaralandırıcı.An enumerator that iterates over the set in reverse order.

Şunlara uygulanır