ImmutableSortedSet<T>.Builder.ICollection<T>.Add(T) Yöntem

Tanım

Geçerli küme için bir öğe ekler ve öğenin başarıyla eklenip eklenmeyeceğini göstermek için bir değer döndürür.Adds an element to the current set and returns a value to indicate whether the element was successfully added.

 virtual void System.Collections.Generic.ICollection<T>.Add(T item) = System::Collections::Generic::ICollection<T>::Add;
void ICollection<T>.Add (T item);
abstract member System.Collections.Generic.ICollection<T>.Add : 'T -> unit
override this.System.Collections.Generic.ICollection<T>.Add : 'T -> unit
Sub Add (item As T) Implements ICollection(Of T).Add

Parametreler

item
T

Kümesine eklenecek öğe.The element to add to the set.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca ImmutableSortedSet<T>.Builder örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir ICollection<T> .It can be used only when the ImmutableSortedSet<T>.Builder instance is cast to an ICollection<T> interface.

Şunlara uygulanır