ImmutableSortedSet<T>.Builder.ICollection.IsSynchronized Özellik

Tanım

Erişiminin ICollection eşitlenip eşitlenmediğini (iş parçacığı açısından güvenli) gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether access to the ICollection is synchronized (thread-safe).

property bool System::Collections::ICollection::IsSynchronized { bool get(); };
bool System.Collections.ICollection.IsSynchronized { get; }
member this.System.Collections.ICollection.IsSynchronized : bool
 ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized

Özellik Değeri

Boolean

true erişimi ICollection eşitlendiğinde (iş parçacığı güvenli); Aksi durumda, false .true if access to the ICollection is synchronized (thread-safe); otherwise, false.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca ImmutableSortedSet<T>.Builder örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir ICollection .It can be used only when the ImmutableSortedSet<T>.Builder instance is cast to an ICollection interface.

Şunlara uygulanır