ImmutableSortedSet<T>.Builder.ICollection.SyncRoot Özellik

Tanım

Erişimini eşitlemede kullanılabilecek bir nesne alır ICollection .Gets an object that can be used to synchronize access to the ICollection.

property System::Object ^ System::Collections::ICollection::SyncRoot { System::Object ^ get(); };
object System.Collections.ICollection.SyncRoot { get; }
member this.System.Collections.ICollection.SyncRoot : obj
 ReadOnly Property SyncRoot As Object Implements ICollection.SyncRoot

Özellik Değeri

Object

Erişimini eşitlemede kullanılabilecek bir nesne ICollection .An object that can be used to synchronize access to the ICollection.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca ImmutableSortedSet<T>.Builder örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir ICollection .It can be used only when the ImmutableSortedSet<T>.Builder instance is cast to an ICollection interface.

Şunlara uygulanır