ImmutableSortedSet<T>.Builder.ToImmutable Yöntem

Tanım

Bu örneğin içeriğine göre sabit sıralanmış bir küme oluşturur.Creates an immutable sorted set based on the contents of this instance.

public:
 System::Collections::Immutable::ImmutableSortedSet<T> ^ ToImmutable();
public System.Collections.Immutable.ImmutableSortedSet<T> ToImmutable ();
member this.ToImmutable : unit -> System.Collections.Immutable.ImmutableSortedSet<'T>
Public Function ToImmutable () As ImmutableSortedSet(Of T)

Döndürülenler

ImmutableSortedSet<T>

Sabit bir küme.An immutable set.

Açıklamalar

Bu yöntem bir O (n) işlemidir ve bu yöntem için en son çağrı 0 ' a yaklaşırsa, bu yönteme yapılan gerçek mutasyonların sayısı 0 ' a yaklaşırsa o zaman, (1).This method is an O(n) operation and approaches O(1) time as the number of actual mutations to the set since the last call to this method approaches 0.

Şunlara uygulanır