ImmutableSortedSet<T>.Intersect(IEnumerable<T>) Yöntem

Tanım

Bu küme içinde ve belirtilen küme içinde bulunan öğeleri içeren sabit bir sıralı küme oluşturur.Creates an immutable sorted set that contains elements that exist both in this set and in the specified set.

public:
 System::Collections::Immutable::ImmutableSortedSet<T> ^ Intersect(System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ other);
public System.Collections.Immutable.ImmutableSortedSet<T> Intersect (System.Collections.Generic.IEnumerable<T> other);
member this.Intersect : seq<'T> -> System.Collections.Immutable.ImmutableSortedSet<'T>
Public Function Intersect (other As IEnumerable(Of T)) As ImmutableSortedSet(Of T)

Parametreler

other
IEnumerable<T>

Bu bir küme ile Kesiştir.The set to intersect with this one.

Döndürülenler

ImmutableSortedSet<T>

Her iki küme içinde bulunan öğeleri içeren yeni bir sabit sıralanmış küme.A new immutable sorted set that contains any elements that exist in both sets.

Açıklamalar

System. Collections. sabit NuGet paketiSystem.Collections.Immutable NuGet package

Değişmez koleksiyonlar ve nasıl yükleneceği hakkındaAbout immutable collections and how to install

Şunlara uygulanır