ImmutableSortedSet<T>.IsSupersetOf(IEnumerable<T>) Yöntem

Tanım

Geçerli sabit sıralanmış kümede belirtilen koleksiyonun üst kümesi olup olmadığını belirler.Determines whether the current immutable sorted set is a superset of a specified collection.

public:
 virtual bool IsSupersetOf(System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ other);
public bool IsSupersetOf (System.Collections.Generic.IEnumerable<T> other);
abstract member IsSupersetOf : seq<'T> -> bool
override this.IsSupersetOf : seq<'T> -> bool
Public Function IsSupersetOf (other As IEnumerable(Of T)) As Boolean

Parametreler

other
IEnumerable<T>

Geçerli küme ile Karşılaştırılacak koleksiyon.The collection to compare to the current set.

Döndürülenler

Boolean

true geçerli küme bir üst kümesidir other ; Aksi takdirde, false .true if the current set is a superset of other; otherwise, false.

Uygulamalar

Açıklamalar

Boş kümeler da dahil olmak üzere tüm koleksiyonlar boş bir kümenin üst kümeleridir.All collections, including empty sets, are supersets of an empty set. Bu nedenle, bu yöntem, true other geçerli sıralanmış küme boş olsa bile, parametre tarafından temsil edilen koleksiyon boşsa döndürür.Therefore, this method returns true if the collection represented by the other parameter is empty, even if the current sorted set is empty.

System. Collections. sabit NuGet paketiSystem.Collections.Immutable NuGet package

Değişmez koleksiyonlar ve nasıl yükleneceği hakkındaAbout immutable collections and how to install

Şunlara uygulanır