ImmutableSortedSet<T>.ICollection<T>.Add(T) Yöntem

Tanım

Belirtilen değeri koleksiyona ekler.Adds the specified value to the collection.

 virtual void System.Collections.Generic.ICollection<T>.Add(T item) = System::Collections::Generic::ICollection<T>::Add;
void ICollection<T>.Add (T item);
abstract member System.Collections.Generic.ICollection<T>.Add : 'T -> unit
override this.System.Collections.Generic.ICollection<T>.Add : 'T -> unit
Sub Add (item As T) Implements ICollection(Of T).Add

Parametreler

item
T

Eklenecek değer.The value to add.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca ImmutableSortedSet<T> örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir ICollection<T> .It can be used only when the ImmutableSortedSet<T> instance is cast to an ICollection<T> interface.

System. Collections. sabit NuGet paketiSystem.Collections.Immutable NuGet package

Değişmez koleksiyonlar ve nasıl yükleneceği hakkındaAbout immutable collections and how to install

Şunlara uygulanır