ImmutableSortedSet<T>.ICollection<T>.Clear Yöntem

Tanım

Tüm öğeleri koleksiyondan kaldırır.Removes all the items from the collection.

 virtual void System.Collections.Generic.ICollection<T>.Clear() = System::Collections::Generic::ICollection<T>::Clear;
void ICollection<T>.Clear ();
abstract member System.Collections.Generic.ICollection<T>.Clear : unit -> unit
override this.System.Collections.Generic.ICollection<T>.Clear : unit -> unit
Sub Clear () Implements ICollection(Of T).Clear

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca ImmutableSortedSet<T> örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir ICollection<T> .It can be used only when the ImmutableSortedSet<T> instance is cast to an ICollection<T> interface.

System. Collections. sabit NuGet paketiSystem.Collections.Immutable NuGet package

Değişmez koleksiyonlar ve nasıl yükleneceği hakkındaAbout immutable collections and how to install

Şunlara uygulanır