ImmutableSortedSet<T>.ISet<T>.ExceptWith(IEnumerable<T>) Yöntem

Tanım

Belirtilen koleksiyondaki tüm öğeleri geçerli kümeden kaldırır.Removes all elements in the specified collection from the current set.

 virtual void System.Collections.Generic.ISet<T>.ExceptWith(System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ other) = System::Collections::Generic::ISet<T>::ExceptWith;
void ISet<T>.ExceptWith (System.Collections.Generic.IEnumerable<T> other);
abstract member System.Collections.Generic.ISet<T>.ExceptWith : seq<'T> -> unit
override this.System.Collections.Generic.ISet<T>.ExceptWith : seq<'T> -> unit
Sub ExceptWith (other As IEnumerable(Of T)) Implements ISet(Of T).ExceptWith

Parametreler

other
IEnumerable<T>

Kümeden kaldırılacak öğelerin koleksiyonu.The collection of items to remove from the set.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca ImmutableSortedSet<T> örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir ISet<T> .It can be used only when the ImmutableSortedSet<T> instance is cast to an ISet<T> interface.

System. Collections. sabit NuGet paketiSystem.Collections.Immutable NuGet package

Değişmez koleksiyonlar ve nasıl yükleneceği hakkındaAbout immutable collections and how to install

Şunlara uygulanır