ImmutableSortedSet<T>.ISet<T>.IntersectWith(IEnumerable<T>) Yöntem

Tanım

Geçerli kümeyi yalnızca belirli bir koleksiyondaki öğeleri içerecek şekilde değiştirir.Modifies the current set so that it contains only elements that are also in a specified collection.

 virtual void System.Collections.Generic.ISet<T>.IntersectWith(System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ other) = System::Collections::Generic::ISet<T>::IntersectWith;
void ISet<T>.IntersectWith (System.Collections.Generic.IEnumerable<T> other);
abstract member System.Collections.Generic.ISet<T>.IntersectWith : seq<'T> -> unit
override this.System.Collections.Generic.ISet<T>.IntersectWith : seq<'T> -> unit
Sub IntersectWith (other As IEnumerable(Of T)) Implements ISet(Of T).IntersectWith

Parametreler

other
IEnumerable<T>

Geçerli küme ile Karşılaştırılacak koleksiyon.The collection to compare to the current set.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca ImmutableSortedSet<T> örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir ISet<T> .It can be used only when the ImmutableSortedSet<T> instance is cast to an ISet<T> interface.

System. Collections. sabit NuGet paketiSystem.Collections.Immutable NuGet package

Değişmez koleksiyonlar ve nasıl yükleneceği hakkındaAbout immutable collections and how to install

Şunlara uygulanır