ComplexBindingPropertiesAttribute.DataMember Özellik

Tanım

Bağlandığı bileşen için veri üye özelliğinin adını alır ComplexBindingPropertiesAttribute .Gets the name of the data member property for the component to which the ComplexBindingPropertiesAttribute is bound.

public:
 property System::String ^ DataMember { System::String ^ get(); };
public string DataMember { get; }
member this.DataMember : string
Public ReadOnly Property DataMember As String

Özellik Değeri

String

Bileşen için, bağlandığı veri üyesi özelliğinin adı ComplexBindingPropertiesAttributeThe name of the data member property for the component to which ComplexBindingPropertiesAttribute is bound

Açıklamalar

DataMemberÖzelliği bu sınıfın oluşturucuları içinde ayarlanır.The DataMember property is set in the constructors for this class.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.