Component.Finalize Yöntem

Tanım

Yönetilmeyen kaynakları yayınlar ve çöp toplama tarafından geri alınmadan önce diğer temizleme işlemlerini gerçekleştirir Component .Releases unmanaged resources and performs other cleanup operations before the Component is reclaimed by garbage collection.

!Component ()
~Component ();
override this.Finalize : unit -> unit
Finalize ()

Açıklamalar

Bu yöntem geçersiz kılınır Finalize .This method overrides Finalize. Uygulama kodu bu yöntemi çağırmamalıdır; Çöp Finalize toplayıcısının sonlandırılması bir yönteme çağrı tarafından devre dışı bırakılmadığı takdirde, bir nesnenin yöntemi çöp toplama sırasında otomatik olarak çağrılır SuppressFinalize .Application code should not call this method; an object's Finalize method is automatically invoked during garbage collection, unless finalization by the garbage collector has been disabled by a call to the SuppressFinalize method.

Daha fazla bilgi için bkz. yöntemleri ve yıkıcıları sonlandırma, yönetilmeyen kaynakları temizlemeve Finalize yöntemini geçersiz kılma.For more information, see Finalize Methods and Destructors, Cleaning Up Unmanaged Resources, and Overriding the Finalize Method.

Şunlara uygulanır