DisplayAttribute.GetAutoGenerateField Yöntem

Tanım

özelliğinin AutoGenerateField değerini döndürür.

public:
 Nullable<bool> GetAutoGenerateField();
public bool? GetAutoGenerateField ();
member this.GetAutoGenerateField : unit -> Nullable<bool>
Public Function GetAutoGenerateField () As Nullable(Of Boolean)

Döndürülenler

Nullable<Boolean>

özelliği başlatıldıysa değeri AutoGenerateField ; aksi takdirde değeri null.

Şunlara uygulanır