DisplayAttribute.GetShortName Yöntem

Tanım

özelliğinin ShortName değerini döndürür.

public:
 System::String ^ GetShortName();
public string GetShortName ();
public string? GetShortName ();
member this.GetShortName : unit -> string
Public Function GetShortName () As String

Döndürülenler

String

Özellik belirtildiyse ResourceType ve özellik bir kaynak anahtarını temsil ediyorsa ShortName özelliği için ShortName yerelleştirilmiş dize; aksi takdirde, value özelliğinin ShortName yerelleştirilmemiş değeri.

Özel durumlar

ResourceType Hem özellik hem ShortName de özellikler ayarlandı, ancak değeriyle eşleşen ShortName bir ada sahip genel statik özellik üzerinde ResourceTypebulunamadı.

Açıklamalar

Kısa ad, bu öznitelikle ek açıklama ekleyen özelliğe bağlı bir UI öğesi için kılavuz sütun etiketi olarak kullanılır. Bu özellik değişmez değeri, yerelleştirilmemiş dizeyi veya değilse ResourceType nullyerelleştirilmiş bir dizeyi döndürür.

Şunlara uygulanır