DesignSurfaceCollection.CopyTo(DesignSurface[], Int32) Yöntem

Tanım

DesignSurfaceBelirtilen hedef dizinden başlayarak koleksiyon üyelerini belirtilen diziye kopyalar.Copies the collection members to the specified DesignSurface array beginning at the specified destination index.

public:
 void CopyTo(cli::array <System::ComponentModel::Design::DesignSurface ^> ^ array, int index);
public void CopyTo (System.ComponentModel.Design.DesignSurface[] array, int index);
member this.CopyTo : System.ComponentModel.Design.DesignSurface[] * int -> unit
Public Sub CopyTo (array As DesignSurface(), index As Integer)

Parametreler

array
DesignSurface[]

Koleksiyon üyelerinin kopyalanacağı dizi.The array to copy collection members to.

index
Int32

Kopyalamanın başlayacağı hedef dizin.The destination index to begin copying to.

Şunlara uygulanır