DesignSurfaceCollection.ICollection.IsSynchronized Özellik

Tanım

Bu üyenin bir açıklaması için bkz IsSynchronized . özelliği.For a description of this member, see the IsSynchronized property.

property bool System::Collections::ICollection::IsSynchronized { bool get(); };
bool System.Collections.ICollection.IsSynchronized { get; }
member this.System.Collections.ICollection.IsSynchronized : bool
 ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized

Özellik Değeri

Boolean

true erişimi DesignSurfaceCollection eşitlendiğinde (iş parçacığı güvenli); Aksi durumda, false .true if access to the DesignSurfaceCollection is synchronized (thread safe); otherwise, false.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca DesignSurfaceCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir ICollection .It can be used only when the DesignSurfaceCollection instance is cast to an ICollection interface.

Şunlara uygulanır