IComponentDesignerDebugService Arabirim

Tanım

Tasarım zamanı ortamında hata ayıklama hizmetleri sağlar.Provides debugging services in a design-time environment.

public interface class IComponentDesignerDebugService
public interface IComponentDesignerDebugService
type IComponentDesignerDebugService = interface
Public Interface IComponentDesignerDebugService

Özellikler

IndentLevel

Hata ayıklama çıktısının girintileme düzeyini alır veya ayarlar.Gets or sets the indent level for debug output.

Listeners

Tasarım zamanı hata ayıklama çıkışını izlemek için izleme dinleyicilerinin bir koleksiyonunu alır.Gets a collection of trace listeners for monitoring design-time debugging output.

Yöntemler

Assert(Boolean, String)

Tasarım zamanı ortamının içindeki bir koşula ilişkin onaylar.Asserts on a condition inside a design-time environment.

Fail(String)

Bir hata iletisini tasarım zamanı ortamında günlüğe kaydeder.Logs a failure message inside a design-time environment.

Trace(String, String)

Bir hata ayıklama iletisini tasarım zamanı ortamında günlüğe kaydeder.Logs a debug message inside a design-time environment.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.