DesignerLoader.Loading Özellik

Tanım

Yükleyicinin Şu anda bir belge yükleme olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether the loader is currently loading a document.

public:
 virtual property bool Loading { bool get(); };
public virtual bool Loading { get; }
member this.Loading : bool
Public Overridable ReadOnly Property Loading As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true Yükleyici şu anda bir belge yüklüyorsanız; Aksi takdirde, false .true if the loader is currently loading a document; otherwise, false.

Şunlara uygulanır