InstanceDescriptor.Invoke Yöntem

Tanım

Bu örnek tanımlayıcısını çağırır ve tanımlayıcıda tanımlayan nesneyi döndürür.Invokes this instance descriptor and returns the object the descriptor describes.

public:
 System::Object ^ Invoke();
public object Invoke ();
member this.Invoke : unit -> obj
Public Function Invoke () As Object

Döndürülenler

Object

Bu örnek tanımlayıcısının açıkladığı nesne.The object this instance descriptor describes.

Açıklamalar

Bu yöntem, MemberInfo belirli bir örnek türünü oluşturmak için belirtilen bağımsız değişkenleri kullanarak, özelliği tarafından belirtilen nesnenin yeni bir örneğini oluşturur.This method creates a new instance of the object indicated by the MemberInfo property, using the specified arguments to create that particular type of instance.

Şunlara uygulanır