EventHandlerList.Dispose Yöntem

Tanım

Temsilci listesini ortadan kaldırın.Disposes the delegate list.

public:
 virtual void Dispose();
public void Dispose ();
abstract member Dispose : unit -> unit
override this.Dispose : unit -> unit
Public Sub Dispose ()

Uygulamalar

Açıklamalar

DisposeKullanmayı bitirdiğinizde çağırın EventHandlerList .Call Dispose when you are finished using the EventHandlerList. DisposeYöntemi EventHandlerList kullanılamaz durumda kalır.The Dispose method leaves the EventHandlerList in an unusable state. Öğesini çağırdıktan sonra Dispose , EventHandlerList işgal eden belleğin çöp toplama tarafından geri kazanılabilmesi için tüm başvuruları serbest bırakmanız gerekir.After calling Dispose, you must release all references to the EventHandlerList so the memory it was occupying can be reclaimed by garbage collection.

Not

DisposeSon başvurusunu bırakmadan önce her zaman çağırın EventHandlerList .Always call Dispose before you release your last reference to the EventHandlerList. Aksi takdirde, kullanan kaynaklar EventHandlerList çöp toplama nesnenin yıkıcıyı çağırana kadar serbest bırakılır EventHandlerList .Otherwise, the resources the EventHandlerList is using will not be freed until garbage collection calls the EventHandlerList object's destructor.

Şunlara uygulanır