EventHandlerList.Item[Object] Özellik

Tanım

Belirtilen nesne için temsilciyi alır veya ayarlar.Gets or sets the delegate for the specified object.

public:
 property Delegate ^ default[System::Object ^] { Delegate ^ get(System::Object ^ key); void set(System::Object ^ key, Delegate ^ value); };
public Delegate? this[object key] { get; set; }
public Delegate this[object key] { get; set; }
member this.Item(obj) : Delegate with get, set
Default Public Property Item(key As Object) As Delegate

Parametreler

key
Object

Listede bulunacak nesne.An object to find in the list.

Özellik Değeri

Delegate

Belirtilen anahtar için temsilci veya null temsilci yok.The delegate for the specified key, or null if a delegate does not exist.

Açıklamalar

Anahtar listede bulunamamıştır ve anahtarın değerini ayarlamak için bir temsilci sağlarsanız, anahtar listenin en üstüne eklenir ve değer olarak temsilciye atanır.When the key is not found in the list and you provide a delegate to set the value of the key, then the key is added to the top of the list and assigned to the delegate as its value.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.