IBindingList.RemoveIndex(PropertyDescriptor) Yöntem

Tanım

PropertyDescriptorArama için kullanılan dizinlerden kaldırır.Removes the PropertyDescriptor from the indexes used for searching.

public:
 void RemoveIndex(System::ComponentModel::PropertyDescriptor ^ property);
public void RemoveIndex (System.ComponentModel.PropertyDescriptor property);
abstract member RemoveIndex : System.ComponentModel.PropertyDescriptor -> unit
Public Sub RemoveIndex (property As PropertyDescriptor)

Parametreler

property
PropertyDescriptor

PropertyDescriptorArama için kullanılan dizinlerden kaldırmak için.The PropertyDescriptor to remove from the indexes used for searching.

Açıklamalar

Listenin bu yöntemi desteklemesi gerekir.The list must support this method. Ancak, bu yöntem için destek işlem dışı olabilir.However, support for this method can be a nonoperation.

Şunlara uygulanır