IBindingListView.ApplySort(ListSortDescriptionCollection) Yöntem

Tanım

Veri kaynağını verilen öğesine göre sıralar ListSortDescriptionCollection .Sorts the data source based on the given ListSortDescriptionCollection.

public:
 void ApplySort(System::ComponentModel::ListSortDescriptionCollection ^ sorts);
public void ApplySort (System.ComponentModel.ListSortDescriptionCollection sorts);
abstract member ApplySort : System.ComponentModel.ListSortDescriptionCollection -> unit
Public Sub ApplySort (sorts As ListSortDescriptionCollection)

Parametreler

sorts
ListSortDescriptionCollection

ListSortDescriptionCollectionVeri kaynağına uygulanacak olan sıralamayı içeren.The ListSortDescriptionCollection containing the sorts to apply to the data source.

Açıklamalar

, ListSortDescriptionCollection Oluşturulduktan sonra bir salt okuma koleksiyonudur.The ListSortDescriptionCollection is a read-only collection, once constructed.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.