ListSortDescriptionCollection.Contains(Object) Yöntem

Tanım

' In ListSortDescriptionCollection belirli bir değer içerip içermeyeceğini belirler.Determines if the ListSortDescriptionCollection contains a specific value.

public:
 virtual bool Contains(System::Object ^ value);
public bool Contains (object value);
abstract member Contains : obj -> bool
override this.Contains : obj -> bool
Public Function Contains (value As Object) As Boolean

Parametreler

value
Object

, Object Koleksiyonu bulmak için.The Object to locate in the collection.

Döndürülenler

Boolean

trueObjectkoleksiyonda bulunursa; Aksi takdirde, false .true if the Object is found in the collection; otherwise, false.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır