ListSortDescriptionCollection.IEnumerable.GetEnumerator Yöntem

Tanım

IEnumeratorKoleksiyonda yinelemek için kullanılabilecek bir alır.Gets a IEnumerator that can be used to iterate through the collection.

 virtual System::Collections::IEnumerator ^ System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() = System::Collections::IEnumerable::GetEnumerator;
System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

Döndürülenler

IEnumerator

Toplulukta yinelemek için kullanılabilecek bir IEnumerator öğesi.An IEnumerator that can be used to iterate through the collection.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca ListSortDescriptionCollection örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IEnumerable .It can be used only when the ListSortDescriptionCollection instance is cast to an IEnumerable interface.

Şunlara uygulanır