ListSortDescriptionCollection.IList.IsReadOnly Özellik

Tanım

Topluluğun salt okunur olup olmadığını gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether the collection is read-only.

property bool System::Collections::IList::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsReadOnly { get; }
member this.System.Collections.IList.IsReadOnly : bool
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements IList.IsReadOnly

Özellik Değeri

Boolean

Her durumda true.true in all cases.

Uygulamalar

Açıklamalar

, ListSortDescriptionCollection Bir kez oluşturulduğunda salt okunurdur.The ListSortDescriptionCollection is read-only once constructed. Salt okunur olan bir koleksiyon, koleksiyon oluşturulduktan sonra öğelerinin eklenmesi, kaldırılması veya değiştirilmesine izin vermez.A collection that is read-only does not allow the addition, removal, or modification of elements after the collection is created.

Şunlara uygulanır