ListSortDescriptionCollection.IList.Item[Int32] Özellik

Tanım

Belirtilen ' i alır ListSortDescription .Gets the specified ListSortDescription.

property System::Object ^ System::Collections::IList::Item[int] { System::Object ^ get(int index); void set(int index, System::Object ^ value); };
object System.Collections.IList.Item[int index] { get; set; }
member this.System.Collections.IList.Item(int) : obj with get, set
 Property Item(index As Integer) As Object Implements IList.Item

Parametreler

index
Int32

Koleksiyonda alınacak öğesinin sıfır tabanlı dizini ListSortDescriptionThe zero-based index of the ListSortDescription to get in the collection

Özellik Değeri

Object

ListSortDescriptionBelirtilen dizine sahip.The ListSortDescription with the specified index.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır