MarshalByValueComponent.GetService(Type) Yöntem

Tanım

Öğesinin uygulayýcýlarını alır IServiceProvider .Gets the implementer of the IServiceProvider.

public:
 virtual System::Object ^ GetService(Type ^ service);
public virtual object GetService (Type service);
abstract member GetService : Type -> obj
override this.GetService : Type -> obj
Public Overridable Function GetService (service As Type) As Object

Parametreler

service
Type

İstediğiniz Type hizmet türünü temsil eden bir.A Type that represents the type of service you want.

Döndürülenler

Object

ObjectÖğesinin uygulayıcısı temsil eder IServiceProvider .An Object that represents the implementer of the IServiceProvider.

Uygulamalar

Açıklamalar

Kullanabileceğiniz Tasarımcı hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Tasarım zamanı mimarisi.For more information on designer services you can use, see Design-Time Architecture.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.