ProvidePropertyAttribute.Equals(Object) Yöntem

Tanım

Verilen nesnenin değerinin geçerli değere eşit olup olmadığını döndürür ProvidePropertyAttribute .Returns whether the value of the given object is equal to the current ProvidePropertyAttribute.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametreler

obj
Object

Değer eşitliğini test etmek için nesnesi.The object to test the value equality of.

Döndürülenler

Boolean

true verilen nesnenin değeri geçerli olan değere eşitse; Aksi takdirde, false .true if the value of the given object is equal to that of the current; otherwise, false.

Şunlara uygulanır