ReferenceConverter(Type) Oluşturucu

Tanım

ReferenceConverter sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the ReferenceConverter class.

public:
 ReferenceConverter(Type ^ type);
public ReferenceConverter (Type type);
new System.ComponentModel.ReferenceConverter : Type -> System.ComponentModel.ReferenceConverter
Public Sub New (type As Type)

Parametreler

type
Type

TypeBu başvuru dönüştürücüle ilişkilendirilecek türü temsil eden bir.A Type that represents the type to associate with this reference converter.

Şunlara uygulanır