TypeListConverter.CanConvertFrom(ITypeDescriptorContext, Type) Yöntem

Tanım

Bu dönüştürücünün Type verilen bağlamı kullanarak kaynak nesnenin belirtilen kümesini dönüştürüp dönüştürmeyeceğini gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether this converter can convert the specified Type of the source object using the given context.

public:
 override bool CanConvertFrom(System::ComponentModel::ITypeDescriptorContext ^ context, Type ^ sourceType);
public override bool CanConvertFrom (System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext context, Type sourceType);
override this.CanConvertFrom : System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext * Type -> bool
Public Overrides Function CanConvertFrom (context As ITypeDescriptorContext, sourceType As Type) As Boolean

Parametreler

context
ITypeDescriptorContext

Bir ITypeDescriptorContext Biçim bağlamı sağlayan bir.An ITypeDescriptorContext that provides a format context.

sourceType
Type

TypeKaynak nesne.The Type of the source object.

Döndürülenler

Boolean

trueBu dönüştürücü dönüştürmeyi gerçekleştirebiliyorsanız; Aksi takdirde, false .true if this converter can perform the conversion; otherwise, false.

Şunlara uygulanır