Win32Exception.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Yöntem

Tanım

SerializationInfoNesneyi Bunun gerçekleştiği dosya adı ve satır numarasıyla ayarlar Win32Exception .Sets the SerializationInfo object with the file name and line number at which this Win32Exception occurred.

public:
 override void GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context);
public override void GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
override this.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
Public Overrides Sub GetObjectData (info As SerializationInfo, context As StreamingContext)

Parametreler

context
StreamingContext

Kaynak veya hedefle ilgili bağlamsal bilgi.The contextual information about the source or destination.

Uygulamalar

Özel durumlar

info, null değeridir.info is null.

Şunlara uygulanır