ConfigurationAllowDefinition Sabit listesi

Tanım

Yapılandırma dosyası hiyerarşisindeki, bir nesne içinde bulunan özellikleri ayarlayabilveya geçersiz kılabileceğiniz konumları belirtir ConfigurationSection .Specifies the locations within the configuration-file hierarchy that can set or override the properties contained within a ConfigurationSection object.

public enum class ConfigurationAllowDefinition
public enum ConfigurationAllowDefinition
type ConfigurationAllowDefinition = 
Public Enum ConfigurationAllowDefinition
Devralma
ConfigurationAllowDefinition

Alanlar

Everywhere 300

ConfigurationSectionHerhangi bir yerde tanımlanabilir.The ConfigurationSection can be defined anywhere.

MachineOnly 0

ConfigurationSectionYalnızca Machine.config dosyasında tanımlanabilir.The ConfigurationSection can be defined only in the Machine.config file.

MachineToApplication 200

ConfigurationSectionMachine.config dosyasında, Machine.config ile aynı dizinde bulunan makine düzeyindeki Web.config dosya veya sanal kök alt dizinlerinde bulunan ancak sanal dizin kökünde bulunan en üst düzey uygulama Web.config dosya içinde tanımlanabilir.The ConfigurationSection can be defined in either the Machine.config file, the machine-level Web.config file found in the same directory as Machine.config, or the top-level application Web.config file found in the virtual-directory root, but not in subdirectories of a virtual root.

MachineToWebRoot 100

, ConfigurationSection Machine.config dosyasında ya da aynı dizinde bulunan makine düzeyi Web.config dosyasında Machine.config, ancak uygulama Web.config dosyalarında tanımlanabilir.The ConfigurationSection can be defined in either the Machine.config file or the machine-level Web.config file found in the same directory as Machine.config, but not in application Web.config files.

Açıklamalar

Bu Numaralandırmadaki değerler, sınıfının yeni bir örneği oluşturulurken isteğe bağlı olarak kullanılır ConfigurationSection .The values in this enumeration are optionally used when creating a new instance of the ConfigurationSection class.

Şunlara uygulanır