ConfigurationElement.ElementProperty Özellik

Tanım

ConfigurationElementPropertyNesnenin kendisini temsil eden nesneyi alır ConfigurationElement .Gets the ConfigurationElementProperty object that represents the ConfigurationElement object itself.

protected:
 virtual property System::Configuration::ConfigurationElementProperty ^ ElementProperty { System::Configuration::ConfigurationElementProperty ^ get(); };
protected public:
 virtual property System::Configuration::ConfigurationElementProperty ^ ElementProperty { System::Configuration::ConfigurationElementProperty ^ get(); };
protected virtual System.Configuration.ConfigurationElementProperty ElementProperty { get; }
protected internal virtual System.Configuration.ConfigurationElementProperty ElementProperty { get; }
member this.ElementProperty : System.Configuration.ConfigurationElementProperty
Protected Overridable ReadOnly Property ElementProperty As ConfigurationElementProperty
Protected Friend Overridable ReadOnly Property ElementProperty As ConfigurationElementProperty

Özellik Değeri

ConfigurationElementProperty

ConfigurationElementPropertyKendisini temsil eder ConfigurationElement .The ConfigurationElementProperty that represents the ConfigurationElement itself.

Şunlara uygulanır