ConfigurationElement.GetHashCode Yöntem

Tanım

Geçerli örneği temsil eden benzersiz bir değer alır ConfigurationElement .Gets a unique value representing the current ConfigurationElement instance.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Döndürülenler

Int32

Geçerli örneği temsil eden benzersiz bir değer ConfigurationElement .A unique value representing the current ConfigurationElement instance.

Şunlara uygulanır