KeyValueConfigurationCollection.Remove(String) Yöntem

Tanım

Koleksiyondan bir KeyValueConfigurationElement nesneyi kaldırır.Removes a KeyValueConfigurationElement object from the collection.

public:
 void Remove(System::String ^ key);
public void Remove (string key);
member this.Remove : string -> unit
Public Sub Remove (key As String)

Parametreler

key
String

Öğesini belirten bir dize key .A string specifying the key.

Açıklamalar

Nesne bulunamazsa kaldır bir özel durum oluşturmaz.Remove does not throw an exception if the object is not found.

Şunlara uygulanır