ProtectedConfiguration.DefaultProvider Özellik

Tanım

Varsayılan korumalı yapılandırma sağlayıcısının adını alır.Gets the name of the default protected-configuration provider.

public:
 static property System::String ^ DefaultProvider { System::String ^ get(); };
public static string DefaultProvider { get; }
member this.DefaultProvider : string
Public Shared ReadOnly Property DefaultProvider As String

Özellik Değeri

String

Varsayılan korumalı yapılandırma sağlayıcısının adı.The name of the default protected-configuration provider.

Açıklamalar

Varsayılan sağlayıcı, defaultProvider <configProtectedData> yapılandırma-dosya öğesinin özniteliği tarafından tanımlanır.The default provider is identified by the defaultProvider attribute of the <configProtectedData> configuration-file element. Değer, bölümünün alt bölümünde eklenen sağlayıcılardan birinin adına karşılık gelmelidir <providers> <configProtectedData> .The value must correspond to the name of one of the providers added in the <providers> subsection of the <configProtectedData> section. <configProtectedData>Bölümüne, sınıfının bir örneği üzerinden de erişilebilir ProtectedConfigurationSection .The <configProtectedData> section can also be accessed through an instance of the ProtectedConfigurationSection class.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.