ProviderCollection.Clear Yöntem

Tanım

Tüm öğeleri koleksiyondan kaldırır.Removes all items from the collection.

public:
 void Clear();
public void Clear ();
member this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Özel durumlar

Koleksiyon salt okunurdur.The collection is set to read-only.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.